Мойки из нержавейки


High End Professional

1450 у.е.
1150 у.е.


High End

600 у.е.
460 у.е.
475 у.е.
600 у.е.
520 у.е.


Premium

200 у.е.
395 у.е.
355 у.е.
285 у.е.


Comfort Plus

170 у.е.


Standard

65 у.е.
115 у.е.
148 у.е.Мойки из cилгранита


High End Professional

1100 у.е.
1050 у.е.


High End

535 у.е.
650 у.е.
510 у.е.
530 у.е.
560 у.е.
595 у.е.


Premium

265 у.е.
480 у.е.
440 у.е.
220 у.е.
300 у.е.


Comfort Plus

340 у.е.


Comfort

245 у.е.
300 у.е.
285 у.е.
230 у.е.


Standard

205 у.е.Керамические мойки


High End

775 у.е.
840 у.е.
1110 у.е.
990 у.е.Смесители, хром

305 у.е.
340 у.е.
180 у.е.
245 у.е.
310 у.е.
770 у.е.
350 у.е.
211 у.е.
330 у.е.
282 у.е.
350 у.е.
160 у.е.
89 у.е.
110 у.е.Смесители, гранит

225 у.е.
307 у.е.
415 у.е.
144 у.е.
286 у.е.
327 у.е.
112 у.е.
197 у.е.Прочее

131 у.е.
14 у.е.
12 у.е.